Giriş Kayıt Ol Şifre Sıfırla
Reklam Alanı

Kocaeli Tv

< / > Sitene Ekle
Sitene Kocaeli Tv Canlı Yayını ekle..
Kategori Yerel

Kurum zaman? 2007 y?l?na denk gelen Kocaeli TV’nin sahibi bugün Tüysüzler Grup bünyesindedir. Slogan? ise “Kocaeli’nin Dünyaya Olu?turulan Kanal?” ?eklindedir. Kocaeli TV izle adl? mahalli TV kanal?n? seyretmek isteyen k?ymetli ziyaretçilerimiz, birbirinden de?i?ik ve renkli yar??malar? bu sayfa üstünden paras?z bir halde izleyebilirler. Devletimizde gösterim kapsam? ve gösterim mecras? geni? kitlelere uzanan kanal ba?ta Kocaeli, Sakarya, Gebze ve ?stanbul, ?eklinde illerimizde oldukça ra?bet gören tv kanallar? aras?ndad?r. Türksat 4A üstünden gösterim icra eden kanal ?imdilerde daha oldukca internet sayfas? üstünden gösterim yapmaktad?r. Sitede güncel haberlerin yan? s?ra çe?itli haber videolar? ve garip videolar da payla??lmaktad?r. Mahalli haberlerin a??r basm?? oldu?u kanalda birbirinden keyifli videolara ve online yay?na ula?man?z mümkündür. Sanayinin ve köklü firmalar?n yer alm?? oldu?u bu bölgede oldukça etkili olmaktad?r.

Kocaeli TV Kocaeli’nden gösterim icra eden mahalli tv kanal?d?r. Türkiye’de Türksat 4A, D-Smart ve Teledünya üstünden ve internet sayfas? üstünden online olarak izlenebilmektedir.

Uydu Ad?: Türksat 4A
Kocaeli Televizyon Frekans: 11977
Polarizasyon: H – Yatay
Sembol: 27500
Fec: 5/6
Kanal?n Kurumsal Yay?nc?l?k Hakk?nda Bilmeniz Gerekenler

Kocaeli kanal?n? izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna do?ru bir halde ayarl? ve tan?ml? olmas? gerekmektedir. Ek olarak kanal D-Smart 280. Kanal üstünden, Kablolu gösterim üstünden ve Teledünya 131.kanal üstünden kolayca izlenebilmektedir. Neredeyse tüm platformlardan zorluk çekmeden izleyebilece?iniz kanal? internet sayfas? üstünden de online olarak seyretme olana??na sahipsiniz.

Kocaeli TV canl? yay?n  da ba?l?ca gösterilen Tv yar??malar? özetlemek gerekirse ?öyledir; Güne Ba?larken, Iktisat Haberleri, Kocaeli gündemi, spor gündemi, Kocaeli’nin sesi, klip zaman? ?eklindedir. Ya?ama dair tüm keyifli yar??malar? kaç?rmadan izleyerek ya?am?n tüm renklerine ula?abilirsiniz. Kocaeli TV sizin ve ailenizin kanal? olma yolunda güvenilir ad?mlarla büyümeye devam ederken, Kocaeli’nin tan?t?m?na da katk?da bulunmaktad?r. Endüstri toplumunun merkezi içinde televizyonculuk yay?n?n? gerçekle?tiren kanal günden güne geli?me göstermektedir.

Kanal yeni alt yap? de?i?imleri ve günden güne güncellenen TV yar??malar? veya kar??n?za ç?kmaya devam ediyor. Yenilik ar?yorsan?z o halde derhal kanal? izleyerek ya?am?n de?i?ik renkleri alt?nda seyre dalabilirsiniz

Reklam Alanı

Şuanda Yayında Olanlar

Yorumlar

Sponsor Bağlantılar

Tavsiye Ediyoruz

Son Blog Yazıları

Henüz Bir İçerik Eklenmemiş

Son Yorumlar